I. Informații generale Confidențialitatea datelor cu caracter personal este una dintre preocupările principale ale S.C YOGA VENUE S.R.L, cu sediul în Sanmihaiu Roman jud. Timis, nr. 717, în calitate de operator de date. Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.theyogavenue.ro

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

II.1. Dacă sunteți client al Site-ului, SC YOGA VENUE S.R.L va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, de exemplu comportamentul / preferinţele / obişnuințele dumneavoastră în cadrul interactiunii cu site-ul theyogavenue.ro, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea mijloacelor noastre de comunicare in mediul online.

II.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, SC YOGA VENUE S.R.L va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.

III. Scopurile și temeiurile de prelucrării

III.1. Dacă sunteți client al site-ului, SC YOGA VENUE S.R.L prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel: pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi SC YOGA VENUE S.R.L, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea şi facturarea comenzii plasate pe Site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, eventuala organizare a returului de produse comandate etc. pentru îndeplinirea obligațiilor legale care obligă SC YOGA VENUE S.R.L în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare. Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea SC YOGA VENUE S.R.L de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul Site-ului. pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de SC YOGA VENUE S.R.L, prin intermediul site-ului. Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră. în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe Site. Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al SC YOGA VENUE S.R.L de a îmbunătății permanent experiența clienților pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră. III.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, SC YOGA VENUE S.R.L prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel: pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de SC YOGA VENUE S.R.L, prin intermediul site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați. pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe Site. Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al SC YOGA VENUE S.R.L de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră. IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele In general, SC YOGA VENUE S.R.L va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus. În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina SC YOGA VENUE S.R.L (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite). Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, SC YOGA VENUE S.R.L va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de SC YOGA VENUE S.R.L pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia. V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, SC YOGA VENUE S.R.L poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină SC YOGA VENUE S.R.L în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate: pentru administrarea Site-ului; în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către [deținătorul website-ului] prin intermediul Site-ului; pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui; pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor; pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege; atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc. VI. Transferul datelor cu caracter personal Datele cu caracter personal furnizate către SC YOGA VENUE S.R.L pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană. VII. Drepturile de care beneficiați În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi: dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către SC YOGA VENUE S.R.L, conform celor descrise în prezentul document; dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea SC YOGA VENUE S.R.L[deținătorul website-ului] cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc; dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către SC YOGA VENUE S.R.L a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate. dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul. Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, SC YOGA VENUE S.R.L să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice; dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care : persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate. dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către SC YOGA VENUE S.R.L către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege; dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos; în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al [deținătorul website-ului]sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care SC YOGA VENUE S.R.L poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță; în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă; dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar. Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: contact@theyogavenue.ro.  

Ce date personale colectăm și de ce le colectăm

Comentarii

Când vizitatorii lasă comentarii pe site, colectăm datele arătate în formularele de comentarii, dar și adresa IP a vizitatorului și șirul agenților utilizator din navigator pentru a ne ajuta la detectarea spamului.

Un șir făcut anonim (numit și un hash), creat din adresele tale de email, poate fi furnizat serviciului Gravatar pentru a vedea dacă îl folosești. Politica de confidențialitate a serviciului Gravatar este disponibilă aici: https://automattic.com/privacy/. După aprobarea comentariului, fotografia ta de profil este vizibilă pentru public lângă comentariul tău.

Media

Dacă încarci imagini pe situl web, ar trebui să eviți încărcarea imaginilor care au incluse date de locație înglobate (EXIF GPS). Vizitatorii sitului web pot descărca și extrage toate datele despre locație din imaginile de pe sit.

Formulare de contact

Cookie-uri

Dacă lași un comentariu pe site-ul nostru, poți opta pentru salvarea în cookie-uri a numelui, adresei de email și sitului tău web. Acestea sunt pentru confortul tău, astfel nu mai trebuie să le completezi din nou când lași un alt comentariu. Aceste cookie-uri vor fi valabile un an.

Dacă mergi la pagina noastră de autentificare, vom seta un cookie temporar pentru a determina dacă navigatorul tău acceptă cookie-uri. Acest cookie nu conține date personale și este eliminat când închizi navigatorul.

Când te autentifici, vom seta și câteva cookie-uri pentru a-ți salva informațiile de autentificare și opțiunile de afișare pe ecran. Cookie-urile de autentificare sunt păstrate două zile, iar cele pentru opțiuni de afișare pe ecran sunt păstrate un an. Dacă selectezi „Ține-mă minte”, cookie-urile tale de autentificare vor fi păstrate două săptămâni. Dacă te dezautentifici din cont, cookie-urile de autentificare vor fi eliminate.

Dacă editezi sau publici un articol, un cookie suplimentar va fi salvat în navigatorul tău. Acest cookie nu include date personale și indică pur și simplu ID-ul articolului pe care tocmai l-ai editat. El expiră după 1 zi.

Conținut înglobat de pe alte situri web

Articolele din acest sit pot include conținut înglobat (de exemplu, videouri, imagini, articole etc.). Conținutul înglobat de pe alte situri web se comporta exact la fel ca și cum vizitatorii au vizualizat un alt sit web.

Aceste situri web pot să colecteze date despre tine, să folosească cookie-uri, să înglobeze urmărirea suplimentară de la părți terțe și să-ți monitorizeze interacțiunea cu conținutul înglobat, inclusiv să-ți urmărească interacțiunea cu conținutul înglobat dacă ai un cont și ești autentificat în acel sit web.

Analitice

Cu cine partajăm datele tale

Cât timp îți păstrăm datele

Dacă lași un comentariu, comentariul și metadatele lui sunt păstrate pe o perioadă nedeterminată. Așa putem recunoaște și aproba automat toate comentariile următoare în loc să le ținem într-o coadă pentru moderare.

Pentru utilizatorii (dacă există) care se înregistrează pe situl nostru web, stocăm și informațiile personale pe care le furnizează în profilul lor de utilizator. Toți utilizatorii își pot vedea, edita sau șterge informațiile personale oricând (dar nu își pot schimba numele de utilizator). De asemenea, administratorii sitului web pot vedea și edita aceste informații.

Ce drepturi ai asupra datelor tale

Dacă ai un cont sau ai lăsat comentarii pe acest sit web, poți cere să primești un fișier de export cu datele personale pe care le deținem despre tine, inclusiv toate datele pe care ni le-ai furnizat. De asemenea, ne poți cere să ștergem toate datele personale pe care le deținem despre tine. Acestea nu includ toate datele pe care suntem obligați să le păstrăm în scopuri administrative, juridice sau de securitate.

Unde îți trimitem datele

Comentariile vizitatorilor pot fi verificate printr-un serviciu automat de detectare a spamului.

Informațiile tale de contact

Informații suplimentare

Cum îți protejăm datele

Ce proceduri avem la dispoziție pentru încălcarea securității datelor

De la care părți terțe primim date

Ce decizii luăm și/sau ce profiluri realizăm automat cu datele utilizatorilor

Cerințe pentru divulgarea unei afaceri controlată de guvern

Utilizarea site-ului

Accesarea, vizitarea, folosirea sau cumpărarea produselor prezentate pe site-ul www.theyogavenue.ro implică acceptarea termenilor și condițiilor de mai jos. Pentru a fi informat despre toate condițiile de utilizare ale acestui site, te rugăm să parcurgi toate secțiunile următoare. SC Yoga Venue S.R.L își rezervă dreptul de a face modificări și actualizări ale acestor termeni și condiții, precum și ale ofertei, fără o notificare prealabilă și fără precizarea motivelor; de asemenea, SC Yoga Venue S.R.L își rezervă dreptul de a corecta eventuale omisiuni sau erori în afișare care pot surveni în urma unor greșeli de dactilografiere, lipsa de acuratețe sau erori ale produselor software, fără a anunța în prealabil. Aceste erori nu obligă SC Yoga Venue S.R.L la nicio acțiune. Te rugăm să citețticu atenție termenii și condițiile de fiecare dată când folosiți acest site. Continuarea folosirii site-ului implică acceptarea modificărilor efectuate. Tot conținutul site-ului www.theyogavenue.ro este proprietatea SC Yoga Venue S.R.L și este apărat de legea pentru protecția drepturilor de autor. Folosirea fără acordul scris a SC Yoga Venue S.R.L a oricăror elemente regăsite în site, chiar dacă aceste elemente poartă marcaje de protecție, atrage după sine consecințele prevăzute de legislația în vigoare. Pentru a ne sesiza orice încălcare privind legea pentru protecția drepturilor de autor, ne poți contacta pe adresa de email contact@theyogavenue.ro. Pentru a face o comandă online, este necesară autentificarea (în cazul în care exista un cont creat anterior) sau completarea unui formular. Utilizatorul are obligația de a furniza informații reale și corecte despre persoana sa. Dacă SC Yoga Venue S.R.L suspectează că informațiile puse la dispoziție de utilizator nu sunt reale, își rezervă dreptul de a restricționa accesul acestuia la serviciile oferite de site-ul www.theyogavenue.ro și de a anula comanda respectivă.

Notă de informare cu privire la datele colectate de pe site

SC Yoga Venue S.R.L, cu sediul social în comuna Sînmihaiu Român, sat Sânmihaiu Român nr. 717, județul Timiș, cu punct de lucru în Timișoara, Piața Victoriei nr. 8, etaj 2, apartament 9A, denumită The Yoga Venue, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J35/631/2018, cod identificare fiscală 38938977, prin administrator Alexandra Chiriță, este operatorul datelor tale cu caracter personal, (în continuare denumită „Societatea”). Prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care tu ești parte sau pentru a face demersuri la cererea ta, înainte de încheierea unui contract. Prin achiziționarea de produse și/sau servicii prin intermediul acestui website, ești de acord să devii parte la un Contract, ale cărui termeni și condiții sunt prevăzute, în conformitate cu legislația în vigoare privind încheierea contractelor la distanță. În acest caz, datele tale personale, cum ar fi numele complet, datele de contact, adresa, datele cărții de identitate, detaliile de plată (dacă plătiți online) vor fi prelucrate de către Societate în următoarele scopuri: în vederea încheierii contractului privind produsul achiziționat de pe site-ul nostru, pentru a-ți confirma primirea comenzii și expedierea produsului, pentru a expedia produsul la adresa indicată de tine, pentru a încasa prețul produsului achiziționat sau vom păstra datele tale atunci când dorești să returnezi produsul achiziționat, în acord cu termenii și condițiile contractuale generale. De asemenea poți gestiona datele tale personale în contul tău personal aici. Prelucrarea în temeiul consimțământului clientului. Datele tale, constând în nume, prenume, email, număr telefon și informațiile comunicate în mod voluntar în cuprinsul mesajului tău, furnizate de tine prin intermediul acestui formular, sunt necesare pentru a-ți putea crea contul și a posta anunțuri conform solicitărilor tale. De asemenea, datele pot fi utilizate de Societate și pentru comunicarea cu tine prin canalele pe care le-ai aprobat pentru a te ține la curent în legătură cu activitatea noastră, prin transmiterea de newsletter, anunțuri și alte informații cu privire la serviciile, produsele noastre, precum și despre evenimente și proiecte ale Societății sau pentru sondaje în rândul clienților, campanii de marketing, analiză de piață, tombole, concursuri sau alte activități ori evenimente promoționale („marketing general”). De asemenea, Societatea poate utiliza preferințele tale decurgând din activitatea pe site-ul nostru, pentru a vă comunica informații cu privire la servicii, produse, evenimente, campanii sau alte activități similare preferințelor dumneavoastră („marketing targetat”). Pentru aceste  scopuri ne bazăm pe temeiul consimțământului tău. În ceea ce privește postarea anunțurilor și comunicările legate de marketing menționate mai sus, îți vom transmite informațiile respective doar după ce ai selectat această opțiune de a participa și îți vom oferi posibilitatea de a nu mai participa în orice moment, în cazurile în care nu dorești să mai primești comunicări legate de marketing din partea noastră. Poți să alegi să îți retragi consimțământul privind existența contului tău, prin simpla accesare a linkului ‘șterge cont’, după cum  poți alege să îți retragi consimțământul privind materialele de marketing/ newsletter în orice moment prin simpla accesare a linkului de ‘dezabonare’ de la subsolul fiecărui newsletter sau invitație la evenimente. De asemenea, în vederea retragerii consimțământului tău pentru orice prelucrare asupra căreia ai consimțit în prealabil, poți să ne transmiți un email la contact@theyogavenue.ro, să ne contactezi la nr. de telefon +40.720.172.246 sau să ne trimiți o scrisoare la adresa Piața Victoriei nr. 8, et. 2, ap. 9A, Timișoara. Pentru a nu mai primi materiale adaptate preferințelor tale, te rugăm să consultați Politica Cookie, pe care o găsiți aici . Ca regulă generală, în cazurile în care âîți retragi consimțământul, Societatea nu va mai permite prelucrarea datelor tale și va lua măsurile corespunzătoare pentru ștergerea oricăror înregistrări cu datele tale cu caracter personal. Cu toate acestea, în cazul în care prelucrarea este strict necesară, iar prelucrarea s-ar putea baza pe alte temeiuri legitime prevăzute prin dispozițiile legale aplicabile, Societatea va proceda în continuare la prelucrarea respectivă și te va informa în acest sens. Retragerea consimțământului tău nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului de dinaintea retragerii acestuia. Nu vom folosi datele talecu caracter personal în luarea unor decizii automate care să te afecteze sau să creeze profiluri ale tale, cu excepția celor menționate prin Politica Cookie, pe care o poți citi aici . Destinatarii datelor. Datele tale sunt colectate prin intermediul website-ului curent și pot fi dezvăluite către persoanele noastre împuternicite sau alți operatori independenți (ex. firme de curierat) în principal prestatori de servicii sau colaboratori ai Societății, în vederea prelucrării datelor cu caracter personal în scopurile premise prin prezenta, în numele nostru și doar în conformitate cu instrucțiunile noastre. În cazul colaborării cu persoanele împuternicite, Societatea va păstra controlul asupra datelor tale cu caracter personal și se va asigura că persoanele împuternicite folosesc măsuri tehnice și organizaționale corespunzătoare, în conformitate cu legea aplicabilă, pentru a asigura integritatea și securitatea datelor tale cu caracter personal. Datele tale nu vor fi dezvăluite către alte state. Durata stocării. Datele tale cu caracter personal vor fi păstrate atât timp cât sunt necesare în mod rezonabil în scopurile permise prin prezența sau până la momentul când îți retrageți consimțământul. Ca regulă generală, în cazurile în care îți retrageți consimțământul, Societatea nu va mai permite prelucrarea datelor tale și va lua măsurile corespunzătoare pentru ștergerea oricăror înregistrări cu datele tale cu caracter personal. Cu toate acestea vom păstra datele tale cu caracter personal atunci când acestea sunt necesare pentru exercitarea sau apărarea de către Societate a unui drept al tău sau al altei persoane în justiție, până la finalul perioadei de retenție relevante sau până la soluționarea respectivelor acțiuni în instanță. Cu excepția cazului în care ne soliciți în mod expres să stocăm datele tale cu caracter personal pe termen mai lung sau a cazului în care datele cu caracter personal sunt necesare pentru apărarea unui eventual drept în justiție fără perioadă de păstrare, formularele vor fi distruse și datele cu caracter personal vor fi șterse în termen de maximum 3 ani de la data la care au fost colectate. Drepturile clientului. Sub rezerva anumitor condiții legale, ai următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor tale cu caracter personal: dreptul de acces și dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le deținem; dreptul la rectificarea oricăror date cu caracter personal incorecte; dreptul la ștergerea datelor; dreptul la restricționarea utilizării de către Societate a datelor dumneavoastră cu caracter personal, în anumite cazuri (de exemplu, atunci când contestați inexactitatea datelor tale personale, pentru o perioadă care ne permite să verificăm o astfel de exactitate); dreptul la portabilitate, care îți permite să primești datele personale referitoare la propria persoană, pe care ni le-ai furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat sau să transmiți aceste date altui operator; dreptul de a obiecta, care îți permite să te opui prelucrării în continuare a datelor tale personale, în condițiile și limitele stabilite de lege. Societatea va asigura exercițiul tuturor drepturilor tale și, de aceea, dacă dorești să procedezi în sensul celor de mai sus, te rugăm să ne transmiți un email la adresa contact@theyogavenue.ro, să ne contactezi la nr. de telefon +40.720.172.246 sau să ne trimiți o scrisoare la adresa Piața Victoriei nr. 8, et. 2, ap. 9A, Timișoara. Este posibil să îți cerem să îți dovedesșto identitatea, comunicându-ne o copie a unui mijloc valabil de identificare pentru a ne conforma cu obligațiile de securitate pe care le avem și a împiedica divulgarea neautorizată a datelor. Societatea va lua în considerare orice solicitări sau plângeri primite din partea ta și îți vom transmite un răspuns imediat ce va fi posibil, însă nu mai târziu de 1 (o) lună de la primirea cererii. De asemenea aii dreptul de a adresa o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, București.

Expediție și livrare

Livrarea se face în termen de 24 – 72 de ore (1-3 zile lucrătoare).

Costuri de livrare

Costurile pot varia în funcție de destinație, de greutatea și mărimea coletului. Tarifele de transport sunt stabilite de către firmele de curierat si pot fi achitate la DESTINAȚIE (de către client). În momentul efectuării comenzii pe site vei fi informat și cu privire la costurile de transport. SC Yoga Venue S.R.L nu stabilește în mod independent costurile de transport și nu este beneficiarul acestor sume.

Cum plătesc?

Plata se poate face: – online, cu cardul direct prin site-ul www.theyogavenue.ro. – prin transfer bancar: daca preferi aceasta modalitate de plată, vte rugăm să selectezi aceasta opțiune în momentul comenzii; un reprezentant SC Yoga Venue S.R.L se va ocupa de toate detaliile (factura proforma, confirmare plată etc.), astfel încât comanda ta să fie livrată în cel mai scurt timp. Livrarea produselor se va face numai după intrarea banilor in contul nostru. Confirmarea plații poate dura între 24 si 48 de ore. Plata cu cardul Pe www.theyogavenue.ro poți plăti și direct cu cardul, prin intermediul sistemului integrat de plată MobilPay™. Acesta îți asigură o tranzacție securizată și comodă. Garanția Garanția se acorda pentru 30 de zile de la data cumpărării produsului, cu excepția anumitor produse, conform legii 449/2003, articolul 20. Aceste excepții sunt declarate pe pagina produselor respective. „Consumatorul are dreptul sa notifice în scris comerciantului că renunța la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, in termen de 15 zile calendaristice de la primirea produsului. ” OUG 34/2014 privind regimul juridic al contractelor la distanță. Clienții www.theyogavenue.ro, persoane fizice, pot returna produsele cumpărate, în termen de 15 zile calendaristice de la primire, fără penalități și fără invocarea vreunui motiv. Returnarea produselor se va face pe cheltuiala clientului. Clienții www.theyogavenue.ro, persoane juridice, pot returna produsele cumpărate, în termen de 15 zile calendaristice de la primire, situație în care taxa de retur va fi de 10% din valoarea facturii fără TVA . Returnarea produselor se va face pe cheltuiala clientului. SC Yoga Venue S.R.L poate percepe taxe suplimentare pentru returnarea produselor uzate, deteriorare etc. pentru readucerea lor la starea inițială, care pot avea o valoare intre 0 si 100% din valoarea inițială a produsului. SC Yoga Venue S.R.L va înapoia contravaloarea comenzii, minus eventualele taxe suplimentare percepute, în cel mult 15 de zile de la data denunțării în scris a contractului. Suma înapoiata nu include cheltuielile de transport. Termenii și condițiile prezentate respectă legislația în vigoare: Legea 365/2002 privind comerțul electronic, Legea 51/2003, OUG 34/2014 referitoare la regimul juridic al contractelor la distanță. Produsele care urmează a fi schimbate/returnate în perioada de garanție se trimit la adresa VÂNZĂTORULUI, însoțite de o copie după factura care atesta cumpărarea lor. Cheltuielile de transport aferente trimiterii produsului defect vor fi suportate integral de către CUMPĂRĂTOR, urmând ca VÂNZĂTORUL să trimită pe cheltuiala proprie produsul ce va fi primit în schimb după constatarea defectului, integrității produsului, precum și modului de manevrare/montare. Trimiterea produselor defecte se face DUPĂ ANUNȚAREA PREALABILĂ A UNUI REPREZENTANT AL VÂNZĂTORULUI, specificând EXACT care este DEFECTUL CONSTATAT și utilizând formularul de retur existent pe www.theyogavenue.ro. Defectele VIZIBILE se reclamă în momentul efectuării recepției. Prin DEFECT VIZIBIL se înțelege orice defect care poate fi depistat prin simpla examinare a produsului. Orice reclamație ulterioara referitoare la acest tip de defecte nu va fi luată în considerare. Recepția se considera ca fiind efectuată în aceeași zi în care produsul a fost livrat și/sau preluat de către client sau un reprezentant al acestuia. Vânzătorul este exonerat de orice răspundere si obligație în cazul în care CUMPĂRĂTORUL nu a respectat întocmai termenii și condițiile de garanție, montaj, utilizare. VÂNZATORUL este exonerat de obligația acordării de garanție în cazul în care se constată că produsele în cauza au fost manevrate sau depozitate în mod necorespunzător, utilizate în alte scopuri decât cele pentru care au fost fabricate/vândute, montate greșit, au suferit șocuri mecanice, termice sau de orice natură sau au intrat în contact cu substanțe a căror folosire nu este necesară in procesul de înlocuire/montare. Nerespectarea condițiilor enumerate mai sus duce la pierderea garanției. Rezolvarea problemelor de garanție, se va face în maxim 15 zile calendaristice de la data primirii produsului de către vânzător. Etapele de rezolvare sunt următoarele: Repararea produsului. În cazul în care aceasta nu se poate realiza, produsul va fi înlocuit cu unul nou, identic sau similar. În cazul în care pe stocul vânzătorului nu se mai afla un produs identic sau similar, cumpărătorul își poate alege un alt produs din gama pusă la dispoziție de vânzător și va plăti diferența în cazul unui produs mai scump  sau i se va returna diferența in cazul unui produs mai ieftin. În cazul în care, niciun produs (excepție cele identice sau similare) nu este pe placul cumpărătorului, acesta poate solicita vânzătorului returnarea integrală a sumei plătite la achiziționarea inițiala a produsului. Plata acestei sume se va face de către vânzător în termen de 15 zile calendaristice, în contul specificat de cumpărător și doar către persoana fizică sau juridică care apare în factura de achiziție a produsului.

Condiții de retur

Dorința noastră este ca produsele pe care ți le oferim să fie în deplină concordanța cu nevoile tale. În caz contrar, conform Ordonanței nr. 34/2014 privind regimul juridic al contractelor la distanță, produsele se pot returna in 14 zile calendaristice de la primirea coletului:  „Cu excepția cazului în care profesionistul s-a oferit să recupereze el însuși produsele, consumatorul returnează produsele sau le înmânează profesionistului sau unei persoane autorizate de profesionist să recepționeze produsele, fără întârziere nejustificată și  în decurs de cel mult 14 zile de la data la care acesta a comunicat profesionistului decizia sa de retragere din contract în conformitate cu art. 11. Termenul este respectat dacă produsele sunt trimise înapoi de consumator înainte de expirarea perioadei de 14 zile” . Denunțarea unilaterală a contractului in termenul de 14 zile se aplică doar persoanelor fizice, persoanele juridice neavând această posibilitate. Persoanele juridice, pot returna produsele cumpărate în termen de 14 zile calendaristice de la primire, situație în care va fi perceputa o taxa de retur de 15% din valoarea facturii fără TVA. Returnarea produselor se va face pe cheltuiala clientului. SC Yoga Venue S.R.L poate percepe taxe suplimentare pentru returnarea produselor ce prezintă semene de uzura, deteriorare, etc. pentru readucerea lor la starea inițiala, taxe care pot avea o valoare intre 0 si 100% din valoarea inițială a produsului. În cazul persoanelor juridice, denunțarea nu se poate face unilateral. Notificarea se va data, semna și trimite de către tine prin email la adresa: contact@theyogavenue.ro. În situația menționată mai sus, clienții noștri pot returna, în termenul prevăzut mai sus, produsul cumpărat, fără sa prezinte nici o urma de deteriorare sau uzura. Dacă produsul are semne de folosire și uzură, conform Ordonanței 34/2014 ”Consumatorul este responsabil doar în ceea ce privește diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor și funcționării produselor”. SC Yoga Venue S.R.L se obligă să restituie clientului sumele încasate pentru produsele returnate, în termen de 14 zile calendaristice de la primirea produsului returnat, pe baza formularului de retur sau a notificării trimise pe email la adresa mai sus menționată, completate de către client. În formularul de retur/notificare scrisă se completează datele și contul bancar al titularului. Formularul de retur de pe site este doar un model. Conform legii, clientul poate să se retragă din contract printr-o declarație neechivocă, prin orice metoda dorește: email, poștal, verbal etc. Cheltuielile de expediție, în cazul returului, vor fi suportate conform Ordonanței 34/2014, de către consumator: „Consumatorul suportă doar costurile directe legate de returnarea produselor”. Suma înapoiată clientului cuprinde toate sumele de bani primite de vânzător de la client pentru produsul respectiv, inclusiv costurile inițiale de transport, dacă este cazul. Toate produsele returnate pentru care se returnează suma integrală trebuie să fie într-o stare perfecta, fără urme de utilizare vizibile si cu certificatul de garanție în original. Potrivit noii Legi 249/2015, Art. 16, punctul 8, „se interzice condiționarea, sub orice forma, a drepturilor legale ale consumatorilor referitoare la produsul cumpărat de păstrarea ambalajului.” Conform prevederii OUG 34/2014  „utilizatorul final este responsabil doar în ceea ce privește diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor și funcționarii produselor. Diminuarea valorii produselor nu trebuie să fie descurajantă pentru utilizatorul final în a-și exercita dreptul de retragere.”  Drept urmare, în cazul în care consumatorul returnează produsul într-o stare ce diminuează valoarea acestuia, comerciantului i se permite sa scadă o parte din suma returnata clientului.

Litigii

Pentru orice conflict apărut intre SC Yoga Venue S.R.L și clienții săi se va căuta o rezolvare pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, litigiul va fi soluționat de către instanța judecătorească pe a cărei raza teritorială se afla sediul SC Yoga Venue S.R.L. Contravaloarea transportului produselor către firma SC Yoga Venue S.R.L va fi suportată de client. Excepție de la returnare: produsele achiziționate de persoane juridice, produsele aduse pe comandă specială (care nu sunt in mod uzual in stocul SC Yoga Venue S.R.L), produsele consumabile. Dacă întâmpini orice probleme legate de o comandă care nu par a putea fi rezolvate prin email sau cu persoana cu care discuți, puteți solicita conciliere suplimentara la telefon +40.720.172.246 sau ne poți scrie pe adresa contact@theyogavenue.ro . De asemenea ne poți scrie prin intermediul formularului de contact disponibil aici.